Determinació del grau de control de la diabetis en els últims 3 mesos

Conèixer els nivells de glucosa en sang d’una persona amb diabetis, permet valorar l’eficàcia del tractament i prendre les mesures necessàries per tal de prevenir possibles complicacions.

Actualment els nivells de glucosa es poden obtenir a través de controls de la glucèmia o mitjançant els valors de l’hemoglobina glicada.

Què és la hemoglobina glicada (HbA1c)?

Les elevacions de la glucosa en sang d’una persona amb diabetis queden ‘gravades’ a l’interior dels glòbuls vermells. Així doncs, les elevacions que s’hagin pogut produir en els últims 3 mesos es poden detectar a través de l’hemoglobina glicada.

Aquesta prova s’ha de realitzar dues vegades a l’any a qualsevol hora del dia i ens permet conèixer el grau de control de la diabetis.

Demana hora i descobreix la importància de portar un bon control sobre la diabetis.