Cardio

Blog

Campanya de prevenció del risc cardiovascular

Campanya de prevenció del risc cardiovascular

Durant tot el mes de maig, a la Farmàcia Adzet ens centrem en la prevenció del Risc Cardiovascular. L'objectiu és reduir al màxim tots els factors que s'associen a una major probabilitat de patir un accident cardiovascular.